Furnig

Jak wykonać pomiar

Przed przystąpieniem do złożenia zamówienia projektu wnętrza na odległość, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami określającymi sposób poprawnego przygotowania materiałów. W szczególności należy zadbać o dokładność wymiarowania gdyż niejednokrotnie w projektach milimetry grają dużą rolę.

 

WYBóR KOLORYSTYKI I STYLU

Ważną kwestią jest określenie stylu (na podstawie dołączonych zdjęć, opisów itp.), w którym będzie projektowane wnętrze. Przedstawienie swoich oczekiwań funkcjonalnych i estetycznych oraz, budżetu przeznaczonego na realizację projektu, który będzie miał wpływ na ostateczny dobór materiałów i rozwiązań technicznych. Kolejno należy wybrać (z bazy naszych materiałów lub własnych zdjęć z opisami) wstępne rozwiązania materiałowe i kolorystykę, a także określić zakres usług projektowych.

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjęcia, które mają posłużyć nam do przygotowania projektu powinny być wykonane z należytą troską, aby zostały na nich zawarte wszystkie istotne detale wnętrza. Podstawowymi zdjęciami są cztery ujęcia przedstawiające ścianę: N (północą) PłD (południową) WSCH (wschodnią) ZACH (zachodnią). Jeżeli niema możliwości wykonać zdjęcia całej ściany w jednym ujęciu, to można zrobić dwa lub więcej ujęć. Poza tym należy wykonać cztery zdjęcia po przekątnej (z każdego rogu pomieszczenia) oraz dodatkowo zdjęcia istotnych detali. Ilość wszystkich zdjęć uzależniona jest od rodzaju i wielkości pomieszczenia a także ilości wszelkich wnęk, wypustów, skosów itp. W celu pełnego zobrazowania jednego pomieszczenia potrzebnych jest ok. 15-20 zdjęć a czasem więcej.        

 

POMIAR

Dokładny pomiar pomieszczenia jest najważniejszą częścią składową materiałów potrzebnych do złożenia zamówienia projektu na odległość. Najprostszą a jednocześnie najskuteczniejszą metodą dokładnego przedstawienia niezbędnych wymiarów pomieszczenia oraz zawartych w nim detali jest bazowanie na sporządzonej dokumentacji fotograficznej poprzez wyselekcjonowanie kilku zdjęć, na których będziemy nanosić wymiary.

Tą operację możemy wykonać na dwa sposoby. Pierwszym z nich (dla osób bardziej zaawansowanych komputerowo) jest naniesienie poszczególnych wymiarów na zdjęcia używając w tym celu dowolnego programu graficznego. Drugim (prostszym) sposobem jest wydrukowanie potrzebnych zdjęć na papierze A4 i odręczne wrysowanie wymiarów, które następnie należy zeskanować lub sfotografować. Tak przygotowane materiały będziemy mogli załączyć podczas składania zamówienia do wyceny.

Niezależnie od sposobu nanoszenia wymiarów na zdjęcia, sam pomiar wykonujemy schematycznie. Zaczynamy od dowolnej ściany mierząc jej szerokość od narożnika do narożnika i nanośmy wymiar na zdjęcie. Następny pomiar wykonujemy od narożnika, na którym skończyliśmy do futryny z drzwiami (jak ma to miejsce na naszym przykładzie) następnie szerokość drzwi łącznie z opaskami (lub szerokość wnęki na drzwi) potem odległość od drzwi do końca ściany itd. W ten sposób obmierzamy dookoła całe pomieszczenie nie pomijając żadnego szczegółu, lecz oprócz wymiarów cząstkowych należy zmierzyć również długości całych ścian. Istotnym jest także podanie wysokości drzwi, okien i całego pomieszczenia z określeniem grubości i typu podłogi oraz zwymiarowanie wszelkich wnęk, belek, skosów, grzejników, gniazdek, kontaktów czy przyłączy Gaz-Wod-Kan. W sytuacji, gdy zostanie pominięty jakiś wymiar a okaże się on dla nas istotny, poprosimy o niego.   

Jeżeli wybudowali Państwo dom, lub zakupili nowe mieszkanie zapewne posiadacie gotowe rzuty pomieszczeń, które również można wykorzystać i załączyć do zamówienia jednak bezwzględnie należy zinwentaryzować wymiary ze stanem faktycznym i nanieść ewentualne zmiany, dodając stosowne opisy.

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, POMIAROWA

Po niżej prezentujemy przykład projektu pokoju gościnnego w bloku mieszkalnym, który powstał na bazie przesłanej przez klienta dokumentacji fotograficznej i wymiarowej.