Furnig

Projekt na odległość

INNOWACYJNA FORMA WSPółPRACY

Zapraszamy do korzystania z innowacyjnej formy zamawiania projektu na odległość, którą posiadamy w swojej ofercie. Proces ten nie jest skomplikowany a pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze przy zachowaniu wysokiej jakości usług. W dobie łatwego i szybkiego dostępu do internetu możemy w nieograniczony i nieskrępowany sposób realizować własne koncepcje. Metoda takiej współpracy jest ogólnie przyjętą normą w krajach lepiej rozwiniętych, gdzie korzystanie z usług projektanta wnętrz jest standardem. Natomiast w Polsce, choć jest mało popularna, to rośnie grono jej zwolenników.

 

CZYM Rół»NI SIĘ PROJEKTOWANIE NA ODLEGłOłšÄ† OD TRADYCYJNEGO

Projektowanie tradycyjne opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientem w odróżnieniu od projektowania przez internet, gdzie ograniczeni jesteśmy do przesyłania informacji pocztą e-mail i rozmowami telefonicznymi. W obu przypadkach praca nad projektem fizycznie nie różni się niczym natomiast nieco różni się formalnie. Prosimy zapoznać się z działem projektowanie tradycyjne, gdyż współpracując z Klientem (również na odległość) bazujemy na opisanych tam etapach. Dla pokazania Państwu różnic lub zbieżności w zamówieniu projektu na odległość podajemy kilka przykładów odnosząc się do etapów pracy opisanych w projektowaniu tradycyjnym.

 

PIERWSZY KONTAKT;

Ustalenia wstępne z Klientem przy projektowaniu na odległość odbywają się identycznie jak w projektowaniu tradycyjnym.

 

POMIAR, DOKUMENTACJA FOTO, WYBóR STYLU ORAZ WSTĘPNY WYBóR MATERIAłóW I KOLORóW;

Etap drugi, czyli pomiar i zdjęcia pomieszczenia oraz wybór stylu i kolorystyki należy w całości do Klienta, co w tym przypadku zasadniczo różni projektowanie na odległość od tradycyjnego. Na Kliencie spoczywa obowiązek odpowiedniego przygotowania materiałów a w pewnym stopniu od jego zaangażowania będzie zależał efekt końcowy projektu, ponieważ będziemy bazowali na materiałach, bez możliwości ich sprawdzenia.

Kolejnym krokiem na tym etapie jest złożenie zamówienia do wyceny, co pozwala zaoszczędzić Klientowi pieniądze nie ponosząc kosztów pomiaru jak ma to miejsce w projektowaniu tradycyjnym.

W celu wyboru odpowiednich materiałów i kolorystyki mebli zapraszamy do skorzystania z bardzo bogatej bazy materiałowej, którą posiadamy w ofercie.

 

WYCENA PROJEKTU, DECYZJA O DALSZEJ WSPółPRACY;

Na tym etapie przygotowujemy szczegółową wycenę projektu bazując na materiałach i informacjach uzyskanych od Klienta. W przypadku braku istotnej wiedzy kontaktujemy się z Klientem z prośbą o uzupełnienie danych. O kosztach i terminie realizacji projektu informujemy Klienta w sposób tradycyjny. Na tym etapie Klient podejmuje decyzje o współpracy.

Ten etap w projektowaniu na odległość tylko nieznacznie różni się od metody tradycyjnej. W przypadku projektowania na odległość przesyłamy Państwu pocztą umowę do podpisania wraz z fakturą zaliczkową na kwotę 50% wartości wycenionego wcześniej projektu.

 

PRACA NAD PROJEKTEM;

Praca nad projektem odbywa się w ten sam sposób jak w projektowaniu tradycyjnym z ograniczeniem możliwości konsultacji telefonicznej lub poprzez pocztę e-mail na podstawie przesyłanych przez nas wizualizacji.

 

PROJEKTOWANIE KOłƒCOWE Z UWZGLĘDNIENIEM WYBRANEJ KOLORYSTYKI;

Podobnie jak praca nad projektem, ten etap końcowy niewiele różni się od tradycyjnego. Natomiast istotne różnice występują w ostatniej fazie projektu, gdzie nie mamy możliwości konsultacji u Klienta i w sklepie. Istotnym może być również ograniczenie nadzoru autorskiego tylko do konsultacji telefonicznych.

 

ODBIóR PROJEKTU, PRZEKAZANIE PEłNEJ DOKUMENTACJI I ROZLICZENIE;

W odróżnieniu od projektowania tradycyjnego inaczej odbywa się odbiór i rozliczenie projektu na odległość, gdzie wysyłamy do Klienta fakturę proforma z ustalonym terminem płatności. Po dokonaniu wpłaty końcowej przesyłamy Klientowi projekt wydrukowany w trzech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na pocztę e-mail.